۱۳۹۶-۰۳-۰۸

کتاب ۲۵ صفحه‌ای

می‌خواستم کتابی غیرداستانی و کوچک بنویسم با فونت درشت...