۱۳۹۵-۱۲-۱۷

روشی برای نوشتن سریع چرک‌نویس

در نوشتن پیش‌نویس اولیه نباید وسواس داشت، چون ممکن است منتقد درونمان کلاً از نوشتن و نویسندگی منصرفمان کند. پیش‌نویس اولیه یک متن ممکن است از انشاهایی که در مدرسه می‌نوشتیم هم ضعیف‌تر باشد. چرک‌نویس را باید سریع و بی‌وقفه نوشت. اصلاً به خاطر همین اسمش را گذاشته‌اند چرک‌نویس. اما وقتی با سرعت بالا می‌نویسیم ممکن است در جاهایی از متن حس کنیم آنچه می‌خواستیم نگفته‌ایم یا می‌شود به شکل بهتر و مفصل‌تری درباره یک موضوع نوشت. در چنین مواردی کاری که جان دیدیون انجام می‌داد مفید به نظر می‌رسد. دیدیون در دست‌نویس اولیه‌اش بعضی ‌قسمت‌ها را خالی می‌گذشت و […]