۱۳۹۶-۰۱-۱۲

زمانی برای هیچ کاری نکردن

گام اول: هنر خوب گوش دادن گام دوم: آیا باید گوشی هوشمند داشته باشیم؟ گام سوم: قوانین کاشت نهفتۀ رؤیا گام چهارم:آیا تکرار بی‌حوصله‌تان می‌کند؟ گام پنجم: راز تحسین کردن گام ششم: قدرت کامنت‌نویسی: ۳۰ نکته کاربردی گام هفتم: مثل سماور روی شعلهٔ اینترنت در حال جوشیدنیم، شیرمان را آهک گرفته و دریغ از قطره‌ای آب، آن‌قدر بیهوده می‌جوشیم تا بخار شویم و تمام. ران هابارد هیچ حرف درستی هم نزده باشد، این جمله را درست گفته: اطلاعات، مطمئناً دانش نیست. حالا ما شتاب‌زده در پی بلعیدن زباله‌های اینترنتی روزبه‌روز از تأمل و دانش فاصله بیشتری می‌گیریم. در سال جدید بهتر است […]