۱۳۹۶-۰۱-۱۳

چرا سؤال پرسیدن مهم است؟

مدیر شرکتی در سان‌فرانسیسکو از متقاضیان کار برای سمت ریاست می‌پرسد: «اگر می‌توانستید به یک حیوان تبدیل شوید کدام‌یک را ترجیح می‌دادید؟»
۱۳۹۶-۰۷-۳۰
وقتی کسی سوالی می‌پرسد...

وقتی کسی سوالی می‌پرسد…

کل این پست دیشب در خواب به ذهنم رسید، دیدم ایدۀ خوبی دارد، تصمیم گرفتم منتشرش کنم...
۱۳۹۷-۰۲-۱۸
چطور بفهمیم کاری که می‌کنیم واقعاً درست است؟ + چک‌لیست

چطور بفهمیم کاری که می‌کنیم واقعاً درست است؟ + چک‌لیست

مردی را می‌شناختم که کور بود. تقریباً چهل‌ساله بود که بر اثر یک عمل جراحی بینایی‌اش را بازیافت. ابتدا چشمانش را به کار انداخت: چهر‌ه‌ها، رنگ‌ها، مناظر و ... اما همه چیز شروع به تغییر کرد...