۱۳۹۵-۰۸-۲۶

راز نویسنده بودن انضباط است

سال ۱۹۶۶ پی‌یر پائولو پازولینی به خاطر بیماری معده بستری می‌شود و طی همان مدت کوتاه در بیمارستان شش نمایشنامه می‌نویسد. روایت‌های متعددی از پرکار بودن و سختکوشی هنرمندان بزرگ وجود دارد و چه شاهدی بهتر از انبوه آثاری که از آنها بر جای مانده است. هنرمندان و نویسندگانی که در دهه چهل زندگی شان جان باختند کم نیستند، مشهورترینشان شاید آنتوان چخوف و آلبر کامو باشند. وقتی مجموعه ده جلدی چخوف را ورق می‌زنم حیرت زده می‌شوم از اینکه یک انسان طی عمر کوتاه ۴۴ ساله‌‌اش اینگونه عمیق زیسته و لحظه‌ای دست از کار نکشیده. جالب است هنوز مقالات منتشر […]