۱۳۹۶-۰۹-۰۸
3 موضوع خطرناکی که موفقیت ما را تهدید می‌کنند

۳ موضوع خطرناکی که موفقیت ما را تهدید می‌کنند

با در نظر گرفتن خودم به‌عنوان یک موش آزمایشگاهی به این نتیجه رسیده‌ام که نکات زیر می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد و توسعۀ فردی ما داشته باشند...