۱۳۹۶-۰۴-۱۶

نوشتن دو نفرۀ یک کتاب

دوستی با آدم‌های خلاق را دوست دارم؛ امروز من و امین نوشتن اولین کتاب‌ مشترکمان را به پایان رساندیم، کتابی در حوزۀ تکنولوژی که در شکل هم از دنیای دیجیتال تبعیت کرده...