۱۳۹۶-۰۲-۱۶

قاعدۀ ۸۰/۲۰ در وبلاگ نویسی

به نظرم قاعده هشتاد/بیست در وبلاگ نویسی هم کاربرد دارد و می‌تواند نوشتن در فضای آنلاین را به فعالیتی اثربخش تبدیل کند...