۱۳۹۷-۰۱-۲۲
جمله‌ای که هرگز نمی‌خواهم به زبان بیاورم

جمله‌ای که هرگز نمی‌خواهم به زبان بیاورم

این روزها تقریباً از نود درصد افراد می‌شنوید..