۱۳۹۶-۰۸-۰۷
دربارۀ دومین دورۀ کلاس قدرت نویسندگی

دربارۀ دومین دورۀ کلاس قدرت نویسندگی

نویسندگی غیرداستانی به‌عنوان یکی از انواع مهم و تأثیرگذار نوشتن در جهان جایگاه محکم و آینده‌داری دارد. در فضای آنلاین برای تأثیرگذاری همه مجبوریم تا نویسنده و تولیدکننده محتوا باشیم. کلاس قدرت نویسندگی گامی در همین جهت است...
۱۳۹۶-۰۹-۱۸
مدرسه نویسندگی

در مدرسه نویسندگی چه چیزهایی یاد می‌گیرید

مدرسه نویسندگی بهترین کار من است. دربارۀ هیچ‌کدام از کارهای قبلی‌ام این‌قدر اطمینان نداشته‌ام...
۱۳۹۶-۰۹-۲۳
تازه‌های مدرسه نویسندگی

تازه‌های مدرسه نویسندگی

در ادامه لینک مطالب اصلی مدرسه نویسندگی در هفتۀ گذشته را برایتان می‌گذارم تا اگر دوست داشتید نگاهی به آن‌ها بیندازید، نظرات شما مایۀ دلگرمن است...
۱۳۹۶-۰۹-۳۰
مسابقه نویسندگی در مدرسه نویسندگی

مسابقه نویسندگی در مدرسه نویسندگی

گاهی دستاورد هزاران کلمه نوشتن فقط یک جمله خوب و قابل و انتشار است و چه باک، همان یک جملۀ ارزشش را دارد که خودت را به آب‌وآتش بزنی. اصلاً کار نویسندۀ صیقل زدن افکار خامی است که روی کاغذ آورده...