۱۳۹۶-۰۳-۱۴

آینده نویسی: ما آیندگانیم

بیا گذشته‌ها را اگر دوست داریم در آینده تکرار کنیم؛ در آینده زنده کنیم. قراول آثار گذشته بودن دلخوشی بی ربطی‌ست. بگذار گذشته، به این وضع و صورت، اصلاً وجود نداشته باشد...
۱۳۹۶-۱۲-۲۶
برای خسته‌های متفاوت

برای خسته‌های متفاوت

به‌زعم من لذت زندگی در کارهایی‌ست که به‌رغم خستگی بسیار نسبت به انجام آن‌ها مبادرت می‌کنی...
۱۳۹۷-۰۲-۱۷
نوشتن چه چیزی را ثابت می‌کند؟

نوشتن چه چیزی را ثابت می‌کند؟

سال‌هاست به این موضوع فکر می‌کنم که چرا نوشتن و فقط نوشتن، تحت هر شرایطی می‌تواند تسکین‌بخش ذهن ناآرامِ من باشد؟ پس از بارها تنش، هجوم افکار منفی و اتفاقات تلخ و نوشتن از آن‌ها بالاخره گمان می‌کنم راز نوشتن را کشف کرده‌ام...
۱۳۹۷-۰۲-۲۸
در پاسخ توصیه‌ای از سر حماقت

در پاسخ توصیه‌ای از سر حماقت

اصولاً هر کسی که ما را به کار کم‌تر توصیه کند یا خائن است یا نادان. همین‌قدر قطعی و رادیکال می‌گویم که اهمیت عمل‌گرایی و تلاش بیشتر را نشان بدهم. من با روزی 10 پست آموزشی در اینستاگرام هنوز حس کم‌کاری دارم....