۱۳۹۵-۱۰-۲۹

یک پومودورو خواندن، یک پومودورو نوشتن

کار کردن با تکنیک پومودورو بهره‌وری‌ام را به شکل شگفت‌انگیزی افزایش داده است. چند روزی است که تمام ساعات بیداری‌ام را به پومودوروهای مختلف تقسیم کرده‌ام. فرضاً اگر بخواهم دوازده ساعت پشت میز کارم باشم. بیست و چهار پومودورو خواهم داشت، تعدادی از آن‌ها به استراحت و گپ زدن می‌گذرد، حتی اگر بتوانم نیمی این بیست و چهار پومودرویی که را کار کنم، تقریباً  می‌شود شش ساعت فعالیت مفید. برای من، یک روز پربازده و عالی روزی است که یک پومودورو بخوانم یک پومودورو بنویسم و تا پایان ساعت کاری همین روند را تکرار کنم. ضمناً بهتر است به جای […]