۱۳۹۶-۰۸-۲۰
یک محصول تولید کنید

یک محصول تولید کنید

بسیاری از دوستانم از روند کُند موفقیتشان گلایه دارند. اذعان می‌کنند اهداف مکتوب و دقیقی دارند، به یادگیری اهمیت می‌دهند و هرروز مجموعه‌ای از عادات مثبت را دنبال می‌کنند؛ اما چنان‌که باید نتیجه نمی‌گیرند...