۱۳۹۶-۰۵-۲۱
کریستف کلمب

چرا نویسنده‌ها شبیه کریستف کلمب هستند؟

هیچ نویسندۀ بزرگی را پیدا نمی‌کنید که بگوید من این را کشف کردم و دانستم و این حقیقت است. به‌محض اینکه گفت حقیقت است، آن حقیقت بدل به ایدئولوژی می‌شود و به مفت نمی‌ارزد...
۱۳۹۶-۰۶-۰۲
شاهرخ مسکوب

روزهایی که ایده‌ای برای نوشتن ندارم چکار می‌کنم؟

وقتی هیچ ایده‌ای برای نوشتن ندارم، می‌روم سراغ متون خوب فارسی و نیم ساعتی را به کلمه‌برداری می‌گذرانم...
۱۳۹۷-۰۴-۰۳
می‌خواهید بدانید چیزهایی که می‌خوانید شما را به کجا می‌رسانند؟

می‌خواهید بدانید چیزهایی که می‌خوانید شما را به کجا می‌رسانند؟

بسیاری از متفکران گذشته، اگر حالا زنده بودند، از کنار اینترنت به سادگی نمی‌گذشتند. آن‌ها از این قدرت بی‌سابقه‌ در راستای ترویج افکارشان برای ایجاد تغییراتی هر چند اندک اما مؤثر برای ارتقای خود و جهان اطرافشان بهره می‌بردند...
۱۳۹۷-۰۴-۱۹
یادداشت‌های روزانه چگونه خواندنی می‌شوند؟

یادداشت‌های روزانه چگونه خواندنی می‌شوند؟

افکار آدم غالباً مثل علف هرز هستند، بی‌آنکه کنترل چندانی روی آن‌ها داشته باشی می‌رویند و گاه تا مرز خفه شدن درون و بیرونت را محاصره می‌کنند. روزانه‌نویسی، هرس باغچۀ ذهن است و رهیدن از بند افکار پریشان. این‌جوری می‌شود که هزار کلمه نوشتن هزار درد آدم را درمان می‌کند...