۱۳۹۶-۱۰-۲۱
مهم‌ترین دستاورد مطالعه

مهم‌ترین دستاورد مطالعه

چند سطر زیر را در پاسخ به یک دوست نوشته‌ام، از محاوره نویسی خوشم نمی‌آید و به نظرم حرفه‌ای نیست، ولی نخواستم توی لحن گفت‌وگو دست ببرم...