۱۳۹۶-۰۲-۰۴

انسان می‌تواند در هر زمانی بنویسد…

جمله‌ای زیبا از دکتر ساموئل جانسون