۱۳۹۵-۰۶-۲۰

راز بهره‌وری دراکر

پیش نوشت: مدتی است در حال مطالعه کتاب بی نظیر روانشناسی خلاقیت نوشته ی میهای چیکسنت میهای(نشر مازیار) هستم.دوست داشتم پاراگراف زیر را-که برایم الهام بخش بود- با شما به اشتراک بگذارم:   ” پیتر دراکر، مرشد مدیریت، در نامه امتناع از شرکت در مطالعه ما چهار دلیل(به علاوه یک دلیل پنجم برای شرکت نکردن در چنین پژوهش هایی) برای دستاوردهایش ذکر می کند: (الف) توانسته ام مولد باشم چون همیشه دوستدار تنهایی بودم و مجبور نبوده ام برای داشتن زیر دست، دستیار، منشی و بقیه تلف کنندگان وقت، وقت صرف کنم، چون(ب) هیچ وقت به دفترم در دانشگاه پا […]