۱۳۹۶-۰۱-۰۹

راز تحسین کردن

می‌پرسی چه فضیلت مهمی را تحسین می‌کنم؟
۱۳۹۶-۰۵-۳۱
بوی بد دهان

یک موضوع مهم در نابودی روابط عاطفی و کاری

مدت‌ها بود با خودم کلنجار می‌رفتم که آیا درباره موضوعی که امروز می‌خواهم عنوان کنم، بنویسم یا نه...