۱۳۹۶-۰۱-۳۰

این روزها چه می‌خوانم؟

خطری که نویسندهٔ تازه‌نفس را تهدید می‌کند فترت ترجمه است. از ترجمه‌های بد و مغلوط نمی‌شود فارسی یاد گرفت...