۱۳۹۶-۱۰-۲۰
دوستی یا پیاده‌روی؟

دوستی یا پیاده‌روی؟

تصور کنید یک فوتبالیست حرفه‌ای را مجبور کنی با مشتی آماتور توی کوچه «گل کوچیک» بازی کند، بیهودگی این بازی به کنار، آیا گل زدن و پیروزی در این بازی ملال‌آور یا حتی چندش‌آور نیست؟