۱۳۹۵-۱۱-۱۱

رادیوی شخصی خودتان را بسازید

«سید کسر» که سال‌ها در برنامه های تلویزیونی مردم را سرگرم می‌کرد در سال 1979، به شدت افول کرد. مصرف الکل و مواد مخدر می‌رفت تا زندگی او را تباه کند...