۱۳۹۶-۰۲-۲۷

تأثیر مثبت رادیو یادگیری

احتمال دارد بگویند موعظه کردن مانع یادگیری است، این حرف درست است جز درباره شخص موعظه‌کننده...