۱۳۹۶-۰۷-۱۴
راهی که کم‌تر پا خورده

راهی که کم‌تر پا خورده

مثل خیلی چیزهای دیگر، استراتژی و بازاریابی محتوا هم مد روز است، اما در عمل همه ماست‌ها را کیسه کرده‌اند!