۱۳۹۵-۰۵-۰۵

نقاشیِ زمان از دست رفته

در سال‌های نوجوانی، نقاشی رئال را کار عبث و بیهوده‌ای ‌می‌دانستم  و علاقه‌ی‌ عموم مردم به این نوع نقاشی برایم بی معنی بود. نمی‌توانستم تقلای یک نقاش را برای رقابت با دوربین عکاسی بفهمم. البته من چیزی از سبک رئالیسم نمی‌فهمیدم و منظورم نقاشی‌های آماتوری و بازاری بود. اصلاً کارتون را برای همین انتخاب کرده بودم که هیچ نسبتی با رئالیسم نداشت، و علیرغم توصیه جدی تمام کارتونیست های حرفه‌ای برای یادگیری طراحی هیچ علاقه‌ای به این‌کار نداشتم. که صد البته طراحی، مهارت مهم و پایه‌ی ورود به دنیای کارتون و کاریکاتور است. کارتون این پست را برای همین موضوع کشیدم، نقاش […]