۱۳۹۵-۰۹-۰۵

خدایا مرا به عمل وادار

جلوی میز کارم فقط یک نوشته به چشم می‌خورد، آن هم دعای اشپیگل در فیلم چهره‌ی اینگمار برگمان است: خدایا مرا به عمل وادار همیشه از بی ارادگی ترسیده‌ام، از تعلل کردن، از موکول کردن زندگی امروز به فردا. گاهی این هراس چنان شدت یافته که خود به بی عملی منجر شده. بعضی جمله ها را باید مثل ذکر تکرار کرد: خدایا مرا به عمل وادار خدایا مرا به عمل وادار خدایا مرا به عمل وادار