۱۳۹۶-۱۱-۰۳
از علائم فکر بسته و فکر باز

از علائم فکر بسته و فکر باز

اگر از عقیم شدن مغزت هراسانی باید یک سری جمله‌ها را به کار نبری و در عوض جملات دیگری را جایگزین آن‌ها کنی...