۱۳۹۶-۰۷-۲۴
دستاورد تعهد دیوانه‌وار

دستاورد تعهد دیوانه‌وار

تعهد دیوانه‌وار یعنی تعهد به انجام کاری که هیچ زوری به خاطر انجام آن بالای سرت نیست...