۱۳۹۶-۰۳-۰۲

روش کت و دکمه در نوشتن

با ولع کاویدن، ویژگی اصلی یک هوش تربیت‌یافته است...