۱۳۹۶-۰۱-۰۹

راز تحسین کردن

می‌پرسی چه فضیلت مهمی را تحسین می‌کنم؟
۱۳۹۶-۰۸-۰۳
دستاوردهای دوستی با آدم‌های ابله

دستاوردهای دوستی با آدم‌های ابله

آدم‌های ابله همیشه در زندگی من نقش مؤثری داشته‌اند. داشتن جمعی از دوستان ابله باعث شد من به مطالعه پناه ببرم تا دیوانه نشوم...
۱۳۹۶-۱۰-۰۴
نکتۀ مهمی دربارۀ اکوسیستم روابط ما

نکتۀ مهمی دربارۀ اکوسیستم روابط ما

گاهی جدایی از یک دوست، می‌تواند آسیبی جدی به جریان‌ فکری، شغلی یا روحی ما بزند و همین موضوع به روابط دیگر ما را مختل کند...
۱۳۹۶-۱۰-۲۰
دوستی یا پیاده‌روی؟

دوستی یا پیاده‌روی؟

تصور کنید یک فوتبالیست حرفه‌ای را مجبور کنی با مشتی آماتور توی کوچه «گل کوچیک» بازی کند، بیهودگی این بازی به کنار، آیا گل زدن و پیروزی در این بازی ملال‌آور یا حتی چندش‌آور نیست؟