۱۳۹۶-۰۸-۰۴
یک جمله قصار خوب چگونه نوشته می‌شود؟

یک جمله قصار خوب چگونه نوشته می‌شود؟

نویسندۀ امریکایی، دوروتی پارکر می‌گوید: «چهار چیزی که با نداشتن آن‌ها زندگی بهتری خواهم داشت عبارت‌اند از...