۱۳۹۶-۰۷-۰۲
کلاس نویسندگی در تهران

دورۀ آموزشی قدرت نویسندگی و هوش کلامی در مدرسه ۱۰

مدت‌ها بود که دلم می‌خواست دور‌ه‌ای را برای نوشتن و نویسندگی برگزار کنم...