۱۳۹۶-۰۲-۲۰

ده جملۀ کوتاه دربارۀ عشق

عشق پیش‌پاافتاده‌ترین کارها را زیبا می‌کند...