۱۳۹۵-۱۰-۰۷

اهمیت دفترچه یادداشت

می‌خواهی ایده پیدا کنی می‌خواهی بهتر تصمیم بگیری می‌خواهی به جواب سوال‌هایت برسی می‌خواهی مهارت نوشتاری‌ات را تقویت کنی   همیشه، همه جا، یک دفترچه یادداشت کوچک همراه خودت داشته باش امتحان کن، شگفت‌زده می‌شوی یادت باشد: همیشه و همه جا بعضی کارهای موثر را از فرط سادگی دست کم می‌گیریم و پشت گوش می‌اندازیم. همراه داشتن دفترچه یادداشت هم از این جنس کارهاست. ضمناً گوشی هرگز جای نوشتن روی کاغذ را نمی‌گیرد. کاغذ و قلم، همراهان همیشگی یک فرد خلاق هستند.
۱۳۹۶-۰۴-۰۳

شما هم دوست دارید دائم‌الدفترچه باشید؟

برای نوشتن توقع اتفاقات خاص و عجیب‌وغریب را نداشته باش، مگر چند نفر از نویسنده‌ها مثل همینگوی می‌توانند بروند اسپانیا گاوبازی و شکار، یا سه چهار بار ازدواج کنند؟
۱۳۹۶-۰۹-۲۶
ایده‌ای برای بازبینی ایده‌ها+ 15 جملۀ کوتاه

ایده‌ای برای بازبینی ایده‌ها+ ۱۵ جملۀ کوتاه

چند وقت پیش یکی از دوستانم پرسید: «خب من هم ایده‌هایم را توی دفترچه‌ یادداشت می‌کنم؛ اما تلنبار کردن دفترچه روی دفترچه چه فایده‌ای دارد، چگونه و با چه سازوکاری دفترچه‌ها را بازبینی کنم به سمت عملی کردن ایده‌هایم گام بردارم...»