۱۳۹۵-۰۹-۲۴

مثلث نوشتن

کشیدن جدول و نمودار و لیست، انجام کارها برایم لذت بخش‌تر می‌کند. مدتی است برای نوشتن روزانه‌ام یک مثلث طراحی کرده‌ام. صبح‌ها: دقیقاً سه صفحه دست‌نویس عصرها: حداقل دو صفحه دست‌نویس شب‌ها: حداقل یک صفحه دست‌نویس البته علاوه بر اینها سعی می‌کنم مقدار زیادی هم تایپ کنم. و گاهی هم ظهرها بیش از پنج صفحه روی کاغذ کاهی می‌نویسم. مثلث بالا را چسباندام روی دیوار اتاقم تا با دیدن آن برنامه‌ی نوشتنم ریتم منظم تری داشته باشد. تصویر مثلث به من یادآوری می‌کند تا تمامی ضلع‌های آن را تکمیل کنم. یک نکته نهایی: برای تقویت مهارت‌های نویسندگی ام، فقط به […]