۱۳۹۶-۰۹-۲۰
چطور دلتان می‌آید نوشته‌ای را حذف کنید؟

چطور دلتان می‌آید نوشته‌ای را حذف کنید؟

هنوز گوشی موبایلی را که در 16 سالگی با آن پیامک‌های عاشقانه ردوبدل می‌کردم دارم؛ همین‌طور هفت هشت موبایل دیگر که به خاطر چند تا پیامکی که تویشان داشته‌ام، هرگز دلم نیامده به دیگران واگذارشان کنم...