۱۳۹۶-۱۱-۲۱
چگونه کنار دریا زندگی می‌کنم؟

چگونه کنار دریا زندگی می‌کنم؟

آدمیزاد اگر می‌خواهد افق فکری‌اش گسترده شود، باید کنار دریا زندگی کند. از بچگی فکر می‌کردم که زندگی جز در کنار دریا، تباهی است و وقت تلف کردن...