۱۳۹۵-۰۷-۲۰

کتاب جدید دانیل گلمن: تمرکز

ترجمه فارسی واپسین کتاب دانیل گلمن بالاخره منتشر شد. FOCUS را حمیدرضا بلوچ به فارسی برگردانده، پیش از این از او ترجمه‌ی دو کتاب مهم گلمن یعنی هوش عاطفی و هوش اجتماعی منتشر شده بود. قبلاً در فایل صوتی اقتصاد توجه با این کتاب گلمن آشنا شده بودم. کتاب به راز مهم عملکرد عالی، یعنی توجه و تمرکز می‌پردازد. از لحظه‌ای که این کتاب مهم به دستم رسیده، بی وقفه در حال مطالعه آن هستم. ترجمه روان کتاب بر لذت مطالعه آن می‌افزاید. در زیر بخش‌هایی از صفحات ابتدایی کتاب را برایتان نقل می‌کنم: -اگر قوه‌ی توجه ما به خوبی بر […]
۱۳۹۶-۰۳-۱۷

چند سطر آخر کتاب تمرکز دانیل گلمن

واپسین سطرهای کتاب تمرکز دانیل گلمن با نقل‌قولی از دالایی لاما به پایان می‌رسد. این سؤالات برایم جالب و تأمل‌برانگیز بود و دلم خواست با شما به اشتراک بگذارم...