۱۳۹۵-۰۹-۱۷

قانون خمیازه!

به خودم می‌گویم، اگر خواب آلود نیستی و فشارت هم نیفتاده، اما همچنان خمیازه می‌کشی، خمیازه هایت را به عنوان یک نشانه جدی بگیر! به نظرم اگر در حال حرف زدن با کسی یا حین انجام کاری به شکل مرگ آوری به خمیازه می افتیم، در اکثر مواقع بهتر است دور آن کار را خط بکشیم. من شدیدترین خمیازه‌ هایم را در دوره نوجوانی کشیده‌ام. زمانی که برای مدت کوتاهی در کلاس زبان شرکت کردم. حین کلاس آنقدر خمیازه می‌کشیدم که برای معلم این سوال پیش آمده بود که من چرا انقدر کم خوابم. طی آن دوره هر کاری جز […]