۱۳۹۶-۰۴-۱۷

دیو و دلبر و تمرین نویسندگی

هر اتفاقی می‌تواند فرصتی برای تمرین نوشتن باشد. یکی از این کارها نوشتن خلاصۀ فیلم‌هایی است که می‌بینیم. با این کار هم‌زمان چند درس مهم می‌آموزیم...