۱۳۹۶-۰۷-۰۳
خرکاری

خرکاری یا کم‌کاری؟

اگر یک موضوع باشد که دلم بخواهد زندگی‌ام را وقف آن کنم، بهر‌ه‌وری است. چون حس می‌کنم بهره‌وری بالا از کلیدهای مهم پیشرفت و توسعه است...