۱۳۹۶-۰۹-۲۵
4 خرید لذت‌بخش یک نویسنده

۴ خرید لذت‌بخش یک نویسنده

نویسنده‌ها هم مثل بقیه از ملال رنج می‌برند و چه‌بهتر که اگر سودای خریددرمانی را در سر دارند چیزهایی را بخرند که حس و حال تازه‌ای را هم به نوشتنشان بدهد...