۱۳۹۶-۰۴-۱۲

ولخرج باشید

تصور کنید آدم ولخرجی را که تا حوصله‌اش سر می‌رود روانۀ انقلاب می‌شود و با هر چه ته جیبش هست کتاب می‌خرد. چنین فردی چه شاد باشد و چه غمگین راهش را کج می‌کند سمت کتابفروشی...