۱۳۹۶-۰۹-۲۳
10 جمله که با لذت نوشته شده‌اند

۱۰ جمله که با لذت نوشته شده‌اند

اگر می‌خواهی معلم و نویسندۀ خوبی باشی تمثیل را یاد بگیر. جان لاک می‌گوید: هیچ‌چیز به لطافت «تمثیل» بر ژرفنای ذهن آدمی تأثیرگذار نیست...