۱۳۹۶-۰۵-۰۵

چرا آدم‌های خجالتی را دوست دارم؟

باب شده برحسب سیاق روزگار همه از خجالتی بودن خجل باشند، انگار داغ ننگ است به پیشانی هرکسی که می‌خواهد سری توی سرها دربیاورد...