۱۳۹۴-۱۲-۲۰

درباره‌ی خودکشی سه خواهر

پیش نوشت: با اینکه هر از گاهی کارتون مطبوعاتی می‌کشم اما دو سال است که خبر خواندن را کنار گذاشته‌ام، اشتراک مجله‌ها، خبرنامه‌ها و تماشای تلویزیون را قطع کرده‌ام. اگر خبری خیلی مهم باشد مطمناً توسط اطرافیان به گوشم می‌رسد. به عنوان کسی که از سنین پایین پیگیر دائم اخبار بوده‌ام، این کار را تغییر مهمی در سبک زندگی‌ام می‌دانم و به نظرم نتایج خوبی هم داشته است. فرصت بیشتری برای مطالعه پیدا کرده‌ام و کمتر درگیر حواشی خاله زنکی رسانه‌ها می شوم، خطاهای شناختی‌ام هم تا حدی کاهش پیدا کرده است. اما چند روز پیش در جریان جستجوی چیزی […]