۱۳۹۵-۱۲-۰۵

سه جمله در باب حماقت

اعتراف به حماقت و نادانی را به توهمِ دانایی ترجیح می‌دهم. سه نقل قول آورد‌ه‌ام؛ که فکر می‌کنم با تامل بر روی آن‌ها می‌توانیم جور دیگری به حماقت نگاه کنیم.   تنها کسی آزاداندیش است که از نوشتن مطالب احمقانه نترسد. آنتوان چخوف ایده‌های احمقانه، معمولاً به شاهکارهای بزرگ هنری منجر می‌شوند. جان تروبی لطفاً اشتباه فکر کنید، اما در همه حال مستقل فکر کنید. دوریس لسینگ
۱۳۹۶-۰۲-۰۶

چرا این مطلب را منتشر نکردم؟

توی مترو بودم؛ سروصدای کل‌کل مرد پیر و پسر جوانی حتی از پشت هدفون هم گوشم را خراش می‌داد و رد می‌شد. به ذهنم رسید که توصیه‌هایی برای احمق‌تر شدن بنویسم...