۱۳۹۶-۱۰-۰۳
تلگرام، تلویزیون جدید است

تلگرام، تلویزیون جدید است

حسین یاغچی در سرمقالۀ شمارۀ جدید مجله پنجره خلاقیت قیاس جالبی به‌کاربرده؛ او ضمن اشاره به استفادۀ افراطی ما از تلگرام نوشته تلگرام، تلویزیون جدید است...