۱۳۹۶-۰۲-۰۲

حرف نزن مگر آن‌که…

از جملۀ بالا خوشم آمد، بیش از تمامی جمله قصارهایی که در روزهای قبل خوانده‌ام...