۱۳۹۶-۱۲-۱۲
چرا باید حدیث نفس بنویسیم؟

چرا باید حدیث نفس بنویسیم؟

اولین مخاطبی که باید راضی کنی خودت‌ هستی، وقتی از خودت می‌نویسی و نوعی کارتارسیس و پاک‌سازی درونی را تجربه می‌کنی، آن‌وقت ممکن است بعد از میلیون‌ها کلمه حدیث نفس، به این نتیجه برسی که چیزهایی در چنته داری که می‌توانی با دیگران در میان بگذاری...