۱۳۹۶-۰۲-۲۶

۳ چیز عالی برای شکرگزاری

عزیزترین دوست این روزهایم پیام داده که تصمیم گرفته یک‌ هفته‌ موبایلش را سر کار نبرد و نوشته...
۱۳۹۶-۰۳-۳۰

فقط یک کتاب بنویس

حس می‌کنی هیچ کار ارزشمندی انجام نمی‌دهی...